Magazijnstellingen zijn keuringsplichtig

Magazijnstellingen dienen periodiek door een deskundige te worden gekeurd. Dit draagt bij aan een veilige werkplek, waarvoor de werkgever verantwoordelijk is. De keuringen brengen tijdig gebreken aan het licht, die anders voor vervelende verrassingen kunnen zorgen.

Dat het nodig is om een heftruck jaarlijks te keuren, begrijpt iedereen. Waarom magazijnstellingen echter gekeurd dienen te worden, is niet altijd voor iedereen duidelijk. Magazijnstellingen hebben immers geen bewegende delen? Wat zullen magazijnstellingen dan slijten? Welke Arbo-risico’s kunnen magazijnstellingen dan opleveren?

Bewegende delen

Wat zijn nu de risico’s voor medewerkers in een magazijn, de warehousetrucks, heftrucks, magazijntrucks en ander verkeer in de paden. Maar ook verkeerde belading of verkeerde installatie kan een stelling verzwakken.

Zie deze film dit kan je voor komen .

 

Veiligheidsvoorzieningen

Magazijnstellingen zijn kwetsbare producten, die bescherming nodig hebben. Met een aantal maatregelen is de veiligheid in magazijnen te vergroten:
Correcte belasting: op de magazijnstellingen zijn op zichtbare plaatsen draagvermogenborden geplaatst die aangeven wat het draagvermogen van een paar liggers is.
Doorvalbeveiliging: voorkomt op een effectieve wijze dat goederen vallen. Hiertoe zijn onder meer schopranden, leuningwerk en gaaswanden aanwezig. Vloeren: scheuren en verzakkingen van de vloeren kunnen gevaar opleveren voor de stellingen en moeten dus zo snel mogelijk worden gerepareerd. Aanrijdbescherming: er moeten voldoende aanrijdbeschermers aanwezig zijn.

Dagelijkse controle

Iedere dag moet iemand de magazijnstellingen controleren, zowel voor als na het werk. Deze controle werkt een preventief: je voorkomt vervelende verrassingen tijdens het werk. Worden beschadigingen aan een magazijnstelling niet opgemerkt, dan kan de stelling in het ergste geval instorten. Ook voorkom je discussies over wie voor schade aan de stellingen verantwoordelijk is. Wie vóór het werk schade vindt, kan de schade niet hebben veroorzaakt.

Periodiek gekeurd

Een werkgever dient alle gebruikte arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren. Een magazijnstelling is zo’n arbeidsmiddel; een entresolvloer is dit ook. Welk risico een magazijnstelling vormt, blijkt uit de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) die de werkgever opstelt. Een veilige ondergrens voor de keuringsfrequentie is eenmaal per jaar.